SBOR CASD OSTRAVA - ZÁBŘEH

 

 " Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě 

děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Filipským  4:6

 

Pravidelná setkání v prostorách naší modlitebny se konají každou sobotu

9:00-10:15      - studium Bible 

                        - dětské studium Bible

10:30 - 11:45   - kázání

 

Plánované akce 

14. 10. 2017 Díkůvzdání