Církev adventistů sedmého dne

Mňukova 17
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká republika

Kazatel sboru: Petr ROHAN
tel.: 775 789 030
e-mail: petrrohan7@gmail.com

ZpěWačci a unijní setkání ASI

08.12.2008 19:37

ZpěWačci a unijní setkání ASI

V sobotu 29.11. se v prostorách naší modlitebny v Zábřehu konala bohoslužba pro děti od 4 do 10 let a to v rámci Unijního setkání ASI v nedaleké multifunkční hale Vítkovické arény. Pro děti byl připraven vyzdobený sál a zajímavý program. Celé dopoledne, které jsme spolu mohli prožít, mělo téma: "BOŽÍ RUCE"

S dětmi jsme společně zpívali, přemýšleli nad svými dary, které jsme od Pána Boha dostali a kterými Mu můžeme sloužit, a také pomáhat lidem kolem nás. Připomenuli jsme si také příběh, kdy Pán Ježíš nasytil pět tisíc lidí! Malý chlapec měl jen 5 chlebů a 2 ryby, ale dal je Pánu Ježíší, aby je mohl použít k nasycení velkého množství lidí. I my můžeme pomáhat lidem kolem nás svými dary! Děti si vyrobily ruce, na které si napsaly svůj dar, dary. Vyráběli jsme také pohlednice, které se dají do balíčků, které připravuje Klub zdraví pro děti z dětského oddělení Vítkovické nemocnice. Tak jsme také mohli použít své ruce hned i prakticky, pro něco, co udělá jiným radost.

Katka

 

HONZA: Připravil jsem si pár otázek, poslal je a dočkal se odpovědí. Celý rozhovor vám nyní předkládám. Na začátek ještě vysvětlím zkratky jmen: D: jedno z dětí; NDP: nezávislý dospělý pozorovatel; O: organizátor/ka. A teď už jdeme na to...

1. V sobotu jsme tě mohli vidět ve sboru při dětské bohoslužbě v rámci unijního setkání ASI. a) Líbila se ti?  b) Co nejvíce?  c) Nebo bylo něco, co se ti naopak nelíbilo?

D: a) jo!; b) kreslení pohlednic pro děti z nemocnice; c) nevím

NDP: a) ano; b) poslouchající děti zabořené v sedadlech 

O: a) ano; b) líbila se mi celá bohoslužba, ale nejvíce asi závěrečná modlitba, kdy po výzvě, jestli se chce někdo pomodlit, nenastalo klasické horbové ticho, ale naopak. Děti se předháněly, kdo se pomodlí. To byl krásný zážitek a pohled. A myslím, že z toho mělo radost i celé Nebe; c) určitě se vždy najdou věci, které se dají zlepšit (úsměv)

 

2. Jaká byla hlavní myšlenka celého programu? Jak ji chápeš? Co znamená pro tvůj život?

D: Můžeme být vděčni Pánu Bohu, že máme ruce, abychom pomáhali.

NDP: Ruce - jsou symbolem spolupráce a pomoci.

O: Hlavní myšlenka a téma: Boží ruce. Každý máme nějaký dar, který můžeme použít pro Boha nebo pro lidi kolem nás.

 

3. Co bylo náplní programu?

D: Kreslili jsme pohlednice, vyráběli ruce, vyprávěli si příběh, zpívali jsme, naučili jsme se novou písničku.

NDP: Písničky, povídání, hry... všechno bylo super

O: Program byl snad zajímavý a pestrý. Každý si v něm mohl najít něco, co ho bavilo nejvíce. Zpívali jsme, poslechli si příběh, uvažovali jsme nad svými dary a vyráběli jsme pohlednice pro děti z Vítkovické nemocnice.

 

4. Kolik dětí se této bohoslužby zúčastnilo?

D: 41 dětí, mám dobrou paměť (smích)

NDP: okolo čtyřiceti dětí

O: bohoslužby se zúčastnilo 41 dětí

 

5. Jak byla celá akce zorganizována?

D: moc, moc dobře

NDP: akce byla pečlivě připravena, organizátoři věděli co chtějí a nepřekvapil je ani počet dětí

O: snad dobře

 

Za odpovědi moc děkuji. Neuvádím zde jména - ochrana osobností :-) ale věřte mi, že otázky byly pokládány každému stejné a odpovídali samostatně, dobrovolně apod.

PS: Několik málo fotek z této bohoslužby naleznete ve FotoGalerii.