Církev adventistů sedmého dne

Mňukova 17
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká republika

Kazatel sboru: Petr ROHAN
tel.: 775 789 030
e-mail: petrrohan7@gmail.com

Setkání v Provodovicích 2015

22.06.2015 17:16

  Již po několikáté…pátek 19.6.2015 i přes nepřízeň počasí se odpoledne začínají sjíždět členové sboru Ostrava Zábřeh do malé vesničky pod Hostýnskými Vrchy – Provodovice. Zde na zahradě rodiny Czyžových vyrůstá pozvolna malé stanové městečko. Občas trošku zaprší, pak zase vysvitne zubaté sluníčko a foukne docela chladný větřík, nic z toho ale neodradí účastníky celé akce a všichni s nadšením začínají pátek večer grilováním a ochutnáváním přinesených dobrot.

  Tento rok byla sobota obohacena velmi milou návštěvou – manžely Kernovými, kteří před několika léty působili ve sboru Ostrava Zábřeh.

  Pod vedením br. Luboše Czyže  se již brzy v pátek začal stavět velký stan, abychom si mohli  v případě nepřízně počasí sednout pod střechu.  

  Po docela chladné noci, kdy i otrlí horalové vyjádřili souhlas s nezvykle nízkou noční teplotou, se většina přemístila do velkého stanu ke společné snídani.

  Mezitím se už začali sjíždět další členové sboru a také přijeli manželé Kernovi.

  Celý víkend se nesl v duchu nadcházejícího 600 výročí upálení mistra Jana Husa. Sobotní školou nás provedl kazatel Petr Rohan. Diskutovali jsme na téma Ježíš v Jeruzalémě.

  Kázáním z Božího slova nám posloužil br. Bohuš Kern. Vybral text z 1.Petrove 4.,7-11.

  Tímto textem nás upozornil na slova apoštola  Petra: všemu nadešel konec, proto se probuďte k modlitbám. Především si zachovávejte vzájemnou lásku a projevujte si navzájem pohostinnost. Každý z Vás dostal nějaký dar, tak si jimi navzájem služte jako dobří správce rozmanité Boží milosti. Apoštol Petr viděl, že se blíží konec a bylo ještě mnoho toho, co neudělal a vlastně nenaplnil Boží příkaz: jděte, zvěstujte evangelium a čiňte mi učedníky po celém světě.  My všichni jsme dostali dary a je smutné, že jimi sloužíme a využíváme  je tak  málo nebo vůbec. Zklamali jsme, proto se vzchopme a začněme sloužit našimi dary!

  Po dopoledním kázáni ještě sestra Pavlánová  vyhodnotila děti, navštěvující sobotní školky a předala jim také malou věcnou odměnu s přáním pěkných a klidných prázdnin.

  Společný oběd byl již tradičně doplněn výbornou houbovou omáčkou a spoustou dobrot  z kuchyní nás všech. 

  Odpoledne náš kazatel Petr Rohan vysvětlil pozadí a historii i Kostnického procesu proti Janu Husovi a pak jsme se všichni zúčastnili různých vědomostních her právě s touto tématikou. Děti a kreativně cítící jednotlivci vytvořili spoustu dobových předmětů, které následně porota z řad členů vyhodnotila.

  Ke konci dne se ještě jednou ujali slova manželé Kernovi a zavzpomínali na své začátky cesty víry – které tedy byly všechno jenom ne klidné a pohodové. Rozpovídali se o svém poznáváni Pána Boha a proložili  tu cestu osobními zkušenostmi.

  Pro nás všechny to byla velmi hezká a požehnaná sobota!

  Měli jsme příležitost se společně sdílet, modlit, radovat se a také občas vyklouzla tu a tam slza dojetí.    

  Apoštol Pavel píše Galatským 6, 9.-10.  Dokud je čas, prokazujme dobro všem…..  i toto setkání bylo příležitosti  prokazování ochoty posloužit. Nezapomínejme na ta slova a dívejme se na potřeby nuzných

  Děkujeme milému Bohu, že jsme ho poznali a byť nehodní, pořád bereme ze štědré a laskavé ruky!

  Děkujeme milým manželům Czyžovým za každoroční  poskytnutí  svého domova a zahrady nám všem, za veškeré technické  zabezpečení celé akce .

  Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k prožití krásného a požehnaného víkendu!

  Tak zase za rok!

  Iveta Halešová

  Fotky z Provodovic si můžete prohlédnout zde