Církev adventistů sedmého dne

Mňukova 17
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká republika

Kazatel sboru: Petr ROHAN
tel.: 775 789 030
e-mail: petrrohan7@gmail.com

Provodovice 2014

30.06.2014 20:00

 

Ani letos nebyla tradice porušena a opět o víkendu 20.6.-22.6.2014 jsme prožili sborové společenství v Provodovicích. Scházeli jsme se již od pátečního odpoledne, kdy se budovalo „stanové městečko“, někteří se zabydleli i v přívěsu. (Že by to bylo věkem?). Do sobotní 9,30 hodiny se nás sešlo 65 účastníků a 2 psi. Další nezúčastnění na nás vzpomínali již z dovolené – děkuji za pozdravnou SMS zprávu, jiní se museli léčit a tak nás bylo trochu méně, než v jiných ročnících. Zato nás potěšilo, že jsme mohli uvítat nové tváře. I přes počasí, které k nám nebylo zrovna přátelské, jsme prožili krásné sobotní chvíle.

  Téma setkání znělo: Babylónská věž.

  Úkolem bylo vytvořit (postavit) dle vlastního uvážení Babylónskou věž a naučit se krátký text k tématu v cizím jazyce.

  Dopolední pobožnost začala sobotní školou a po přestávce pokračovala kázáním, na kterém nás vedl br. Petr Rohan. Ve svém zamyšlení poukázal na skutečnost, že příběh Babylonské věže je polemikou proti totalitě myšlení a jednání a setkáváme se v něm s Božím přitakáním (obhajobou) rozmanitosti a rozdílnosti pohledů a názorů ve společnosti i v církvi.

  Odpolední chvíle začaly citacemi veršů z Genesis 6, 1 - 11 v jazycích. Zazněly jazyky nizozemština, angličtina, němčina, svahilština, elfština, francouzština, hindština, čeština v morseovce, zazněl i jazyk „vlastní výroby“.

  Poté jsme se odebrali k hodnocení 7 Babylónských věží. Vybrat tu nejhezčí nebylo vůbec jednoduché, protože co věž, to originál.  Nejhezčí věž byla z dílny Jany Gorniakové a Andrejky Sýkorové, nejchutnější byla věž z kuchyně Petry Kupčíkové a nejnáročnější byla věž z písku, kterou stavěly nejen děti, ale i dospělí.

  Sobotní chvíle byly zakončeny tradičním táborákem a opékáním, poté někteří z nás již odjížděli do svých domovů.

  Nedělní dopoledne bylo ve znamení sportu, dojídání zbytků, v odpoledních hodinách balení a odjezdem domů s krásnou vidinou dvou letních prázdninových a dovolenkových měsíců.

  Děkuji všem za účast, za vytvoření příjemné a pohodové atmosféry.

  Děkuji především našemu nebeskému Otci za jeho ochranu a požehnání.

  Opět se těšíme na červen 2015!!!!!!!!!!!!

  Eva Czyžová, Petr Rohan