Církev adventistů sedmého dne

Mňukova 17
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká republika

Kazatel sboru: Petr ROHAN
tel.: 775 789 030
e-mail: petrrohan7@gmail.com

PROGRAM

14.12.2009 18:08

 P Ř E D B Ě Ž N Ý    N Á V R H    P R O G R A M U :

     
16:00 společná píseň Pojď, nyní je čas Jej chválit
16:04 přivítání  
16:05 píšeň KD  
16:10 modlitba  
16:13 program dětí Jak se to může stát?
   . nemocnice  
   . uzdravení slepého píseň : Za to že...
   . Ježíš a děti píseň : nejmenší dětí + Nechte maličkých
   . bohatý mládenec  
   . Zacheus píseň : Pane, chválím jméno Tvé
   . nemocnice  
   . rozmluva s Nikodémem píseň : Jak se to může stát
16:40 kázání Karel SZKUTA
16:55 píseň mládeže Měníš víc než se zdá
16:59 modlitba  
17:01 prezentace roku 2009  
17:10 píseň  
17:15 novoroční verše