Církev adventistů sedmého dne

Mňukova 17
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká republika

Kazatel sboru: Petr ROHAN
tel.: 775 789 030
e-mail: petrrohan7@gmail.com

Novoroční verše 2010

22.01.2010 21:24

 

Novoroční verš pro sboru pro rok 2010:     Matouš 5,16

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Novoroční verš pro mládež:  Přísloví 16, 9

  Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

Novoroční verš pro děti:  Efezským 6, 1

  Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.