Církev adventistů sedmého dne

Mňukova 17
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká republika

Kazatel sboru: Petr ROHAN
tel.: 775 789 030
e-mail: petrrohan7@gmail.com

Modlitební týden

16.11.2014 14:36

Letošní modlitební týden, který probíhal v termínu od 8. 10. do 15.10.2014, se tematicky zaměřil na Kristovu metodu evangelizační práce. Během osmi společných setkání si všichni účastníci mohli znovu uvědomit, že život každého člověka má svůj duchovní, duševní, tělesný a sociální aspekt a že tedy i cesta evangelia či Boží lásky k lidským bytostem vede přes naplňování rozmanitých potřeb právě v těchto čtyřech oblastech.

Vnímali jsme komplexitu, se kterou náš Pán působil na životy těch, s nimiž se setkával a také nás oslovil jeho citlivý osobní přístup k člověku. Uvědomili jsme si, že i naše evangelizační práce má-li být v dnešní době úspěšná, musí zohledňovat skutečné potřeby jedince a nikoliv hlásat „instantní“ evangelium pro všechny. Je třeba, abychom se zajímali o člověka (o lidi v našem okolí) a ptali se společně s Kristem: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ Je třeba, abychom si uvědomili, že u někoho láska prochází žaludkem, jiného se dotýká přes prolomení sociální izolace a ještě jinde zasahuje přímo nabídkou smíření.

Proto k nám zní pověření: Matouš 10:7-8: „7 Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. 8Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné potěšujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“

Jsme vděční za poklidný průběh modlitebního týdne, za hojnou účast (pozn.: Každý večer se nás scházelo kolem třiceti) a doufáme, že tento zájem sboru o společenství a modlitební zápas po skončení modlitebního týdne nevyprchá, ale bude pokračovat i v čase, který je před námi.

 

Petr Rohan