Církev adventistů sedmého dne

Mňukova 17
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká republika

Kazatel sboru: Petr ROHAN
tel.: 775 789 030
e-mail: petrrohan7@gmail.com

Den zdraví

28.09.2014 20:00

 

 V neděli 28.9. proběhla v Komenského sadech v Ostravě akce Den zdraví. Jedná se o velice variabilní program, kde účastníci procházejí jednotlivými stanovišti zaměřenými na různé oblasti životního stylu. Cílem je, aby si s pomocí týmových pracovníků zmapovali své zdravotní hodnoty, jako je krevní tlak, výška, hmotnost, podkožní i viscerální tuk, kosterní svalovina, poměr pás/ bedra, výdechová rychlost, výpočet bazálního metabolismu a BMI. Součástí programu byl také Harvardský steptest a podrobný test životního stylu. Přídavná stanoviště pak nabídla relaxační masáže šíje, poradenství při závislostech a duchovenské poradenství.

  V návaznosti na zjištěné hodnoty byly účastníkům doporučeny praktické kroky ke zlepšení jejich životního stylu a minimalizování zjištěných rizikových návyků. Cílem akce je dosáhnout zlepšení jejich zdraví ovlivňujících hodnot, snížení rizika civilizačních nemocí a tím zvýšení kvality života.

  Možnosti využilo přibližně 70 návštěvníků. Určitě je do příště co zlepšovat, ale obecně považujeme akci za úspěšnou a požehnanou. Speciální díky jde všem, kteří byli ochotni přidat ruku k dílu a pak také rodině Czyžů, která nám poskytla jablka :-) Samozřejmě bez modlitební podpory sboru a dalších by to nešlo, takže logicky největší díky jde Pánu Bohu, který si to celé řídil. 

Marek Pavlán