Církev adventistů sedmého dne

Mňukova 17
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká republika

Kazatel sboru: Petr ROHAN
tel.: 775 789 030
e-mail: petrrohan7@gmail.com

Cena Michala Velíška pro rok 2010

23.09.2010 09:53

Cena Michala Velíška pro rok 2010

Žije blízko vás někdo, kdo neváhal zachránit člověka? 

Nominujte své známé, sousedy či příbuzné na Cenu Michala Velíška.

 

Nadace ADRA a TV Nova vyhlásily již pátý ročník Ceny Michala Velíška. Oficiální začátek ročníku je třináctého září, v den, který je připomínkou úmrtí střihače TV Nova Michala Velíška. Cenu může získat každý, kdo v uplynulých dvanácti měsících zachránil v jakékoli kritické situaci lidský život nebo zdraví a není profesionálním záchranářem, policistou nebo lékařem. Jedinou podmínkou je, že musí být nominován do 11. října 2010 někým ze svého okolí. Nominační formulář je dostupný ke stažení na www.nadace-adra.cz.

„Cena Michala Velíška je veřejným poděkováním lidem, kterým není lhostejný osud druhých,“uvedl zástupce Nadace ADRA Vítězslav Vurst. „Přestože veřejnost nakonec zvolí jen jednoho vítěze z mnoha nominovaných, seznámí se s příběhy, které jsou zviditelněním osobní statečnosti a slušnosti. Domníváme se, že touto cestou můžeme alespoň trochu přispět k tomu, aby se lidé zamysleli nad tím, jak by sami reagovali jako např. svědci násilného trestného činu. Naším cílem je vyprovokovat v nich touhu pomáhat a zároveň jim říct, jak to udělat co nejlépe a s co nejmenším rizikem.“

„Jsme rádi, že již pátým rokem může televize Nova prostřednictvím svých reportáží a slavnostním vyhlášením ocenit statečnost lidí, kteří v sobě našli odvahu pomoci a zachránit tak lidský život. Věříme, že Cena Michala Velíška, společný projekt TV Nova a Nadace Adra, přispěje i v příštích letech k rozšíření řady Hrdinů mezi námi, jak zní podtitul projektu, a že se jejich činy stanou příkladem pro ostatní,“ říká Miloslava Nováková, ředitelka marketingu TV Nova.

Z osob nominovaných veřejností na Cenu Michala Velíška vyberou členové výboru pět, s jejichž příběhy bude veřejnost seznámena v reportážích pěti po sobě následujících vydání publicistického pořadu TV Nova Střepiny.

Po odvysílání posledního z příběhů bude zahájeno týdenní internetové hlasování. O vítězi tedy rozhodne svými hlasy veřejnost. Cena Michala Velíška bude předána 16. prosince 2010 v průběhu semináře, který se již tradičně v den předávání ceny koná v Rezidenci primátora hl. Prahy. Seminář je součástí dlouhodobé kampaně Nadace ADRA Hrdinové mezi námi. Jejím smyslem je zviditelnit postoje slušnosti a statečnosti, které by měly patřit k základním projevům našeho chování. Hrdinové mezi námi je společný projekt Nadace ADRA a TV NOVA, generálními mediálními partnery jsou internetové portály TV Nova nova.cz a tn.cz. Záštitu nad projektem přebírá primátor hl. m. Prahy.

Bližší informace na stánkách www.adra.cz