Církev adventistů sedmého dne

Mňukova 17
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká republika

Kazatel sboru: Petr ROHAN
tel.: 775 789 030
e-mail: petrrohan7@gmail.com

Pravidelná setkání

Pravidelná setkání v prostorách modlitebny CASD Ostrava - Zábřeh jsou následující. Sobotní bohoslužby jsou skutečně každou sobotu. U ostatních aktivit si prosím vždy raději ověřte, zda skutečně probíhají (zvláště v období práznin). Všechny kontakty snadno naleznete v dalších částech těchto stránek.

  • sobotní bohoslužba

09.00hod - 10.15hod    - sobotní škola

                                     - dětská sobotní školka

  

10.30hod - 11.45hod    - kázání
(odpolední bohoslužby nejsou v současnosti časté a pravidelné; o aktuálním programu informujeme v novinkách a pozvánkách)

  • modlitební skupinka

- středa, 18.00hod - pravidelné studium Bible pro každého